Viktigt att tänka på när man vill ta ett bolån

Att ta ett bolån är ett väldigt bra sätt att få råd till drömhuset eller drömlägenheten. Det är oftast dock inte så enkelt som det ibland kan tyckas låta att få ett lån av en bank. Låneaktören kommer först att vilja veta vilka inkomster som du eller ni har. Sedan kommer den att undersöka om priset för objektet verkar rimligt och om det kan tänkas behövas skjutas till mer pengar för en eventuell renovering. Vad aktören helst av allt vill veta är hur eran betalningsförmåga kommer att se ut i framtiden. Allt för att förminska risken att låna ut pengar till kunder som sedan inte kan betala tillbaka sina lån.

När det kommer till låneförrättare och bolån, finns det faktiskt några saker som man kan förbereda innan man besöker dem. Vill man komma förberedd till aktören är nedanstående punkter värda att beakta. När man vill veta mer om bolån och räntor ska man kontakta en låneaktör som kan svara mer exakt på vad som gäller hos dem.

Bra saker att tänka på innan man kontaktar en bolåneaktör.

En budget med alla era inkomster och utgifter kan vara ett bra sätt för banken att få en överblick över eran betalningsförmåga. I denna måste allt finnas med som ni vanligtvis betalar i månaden. I en realistisk budget kan låneaktören snabbt få en inblick i både nuvarande betalningsförmåga samt även om det finns rum för besparingar av annat i kristider.

Ha en realistisk syn på ert bolån.

Långivare ser gärna att låntagare har en god inblick i sin egna ekonomi. Räkna samman era årsinkomster och fundera sedan på vilka räntenivåer som ni skulle kunna klara av. Att räntorna de senaste åren har varit väldigt låga är ingen garanti för att de förblir detsamma. Aktörerna vill gärna att deras kunder visar att ni har tänkt igenom framtiden på ett realistiskt och noggrant sätt. Kommer man förberedd till långivaren och visar att man faktiskt har funderat igenom alla aspekter med ett bolån, ger man aktören ett bra intryck samtidigt som man faktiskt har bättre chanser att få sitt bolån beviljat.

Läs mer →

Spara pengar genom att samla dina privatlån

Det är många som idag har flera privatlån hos olika kreditgivare. Ofta handlar det om dyra konsumtionskrediter, som till exempel ett lån till en mobiltelefon eller till nya kläder. Man kan också ha tvingats ta ett lån för att lösa en plötsligt uppkommen krissituation. Den här typen av lån har höga räntor och dyra avgifter och man kan därför ofta spara pengar genom att samla alla sina privatlån hos en och samma kreditgivare.

En person kan till exempel ha tre olika privatlån med tre aviseringsavgifter och räntor på 10, 15 och 20 %. Om denne samlar dessa privatlån hos en och samma kreditgivare och med en aviseringsavgift på 13 % i ränta, blir den sammanlagda månadskostnaden avsevärt lägre.
Att samla sina privatlån innebär en annan fördel som gör att man får en mycket bättre överblick över sin ekonomi med ett större lån istället för flera små. Dessutom får man en bättre kreditvärdighet med större möjligheter till nya lån i framtiden. Besök därför en låneaktör och säg: ”Samla mina privatlån så att jag får en bättre ekonomi.”

Vad krävs för att få samla sina lån?

För att kunna samla sina olika privatlån i en enda kredit måste man ha fyllt 18 år och ha en fast inkomst. Månadsinkomsten måste också vara tillräckligt hög för att betala amorteringarna och räntan på det nya lånet. Man får heller inte ha några betalningsanmärkningar eller obetalda skulder hos Kronofogden.

Värt att tänka på är också att man ökar sina chanser att få lånet beviljat om man ansöker tillsammans med någon annan, det vill säga en så kallad medsökande. Är man två som ansöker om det nya lånet tillsammans, blir risken för kreditgivaren lägre, vilket gör att det är enklare att få lånet beviljat.

Lånevillkor som ränta och amortering skiljer sig mellan olika långivare. Samma sak gäller för vilka krav de ställer på låntagaren, det vill säga bland annat hur de bedömer kreditvärdigheten, för att bevilja en låneansökan. Det kan därför bli nödvändigt att vända sig till flera kreditgivare innan man lyckas samla sina privatlån och spara pengar.

Läs mer →